SEO

Conversion Rate là gì? Tầm quan trọng của CR trong SEO

Conversion Rate là gì? Tầm quan trọng của CR trong SEO

Conversion Rate là gì?

Conversion rate (CR) hay tỷ lệ chuyển đổi là phần trăm khách hàng tiềm năng trở thành khách hàng thật sự khi họ mua hàng hay dịch vụ của bạn. Tỷ lệ chuyển đổi Conversion Rate thường là phần trăm của khách mua hàng so với tổng số lượng khách viếng thăm (visiter) của toàn Website hay của một kênh quảng cáo nào đó.

Conversion rate là gì?
Conversion rate là gì?

Công thức tính tỷ lệ chuyển đổi

Công thứ tính tỷ lệ chuyển đổi là Conversion Rate (CR) = Tổng số mục tiêu đạt được / Tổng số người dùng vào website.

Công thức tỷ lệ chuyển dổi CR
Công thức tỷ lệ chuyển dổi CR

Chú ý: Mục tiêu và traffic phải được đo lường trên cùng một đơn vị thời gian.

Tầm quan trọng của tỷ lệ chuyển đổi trong SEO

Mục tiêu của bất kỳ của người làm dịch vụ SEO là tăng vị trí trên bảng xếp hạng tìm kiếm cùng với đó là nâng cao tỷ lệ chuyển đổi. Bởi vì tăng số chuyển đổi chính là lý do sâu sa của việc SEO đặc biệt là SEO chuyển đổi ra đời.

Việc tăng thứ hạng trên bảng xếp hạng kết quả tìm kiếm của Google cũng như các trang tìm kiếm khác cũng đơn thuần chỉ nhằm mục đích tăng lệ chuyển đổi của Website. Tuy nhiên tỷ lệ chuyển đổi CR này không chỉ là sự mua hàng hay sử dụng dịch vụ mà còn có thể là các tương tác với website như Comment, Like, Follow, Subcribe hay một số hoạt động khác.

Trên công thức tính tỷ lệ chuyển đổi ở trên rõ ràng bạn thấy rằng để tối ưu hiệu quả của marketing online là tăng CR, và đồng nghĩa với việc tăng ROI (tỷ lệ lợi nhuận).

Author

lananh