SEO

Những ảnh hưởng của entity đối với website

Entity là gì?   

SEO ENTITY là gì?
SEO ENTITY là gì?

Entity là một điều (Thing) hay một khái niệm duy nhất, độc đáo, được xác định rõ ràng và có thể phân biệt được.

Một thực thể có thể là một ý tưởng, một tính từ, một khái niệm, vv

Bất cứ điều gì có thể được xác định duy nhất. Màu đỏ chẳng hạn. Hoặc định lý Pythagore. Hoặc chính bài viết này. Hoặc khái niệm về các thực thể mà nó thảo luận. Hoặc một từ trên đó. Hoặc một chữ cái trong từ đó. Hoặc một pixel trong bức thư đó.

Điều quan trọng là phải hiểu rằng Entity không cần phải là vật thể, nó cũng có thể là màu sắc, ngày tháng, ý tưởng và hơn thế nữa.

Entity là bất cứ thứ gì:

  • Đặc biệt/hiếm có.
  • Độc nhất.
  • Được xác định rõ ràng.
  • Có thể Phân biệt/Distinguishable.

Vai trò Entity trong Search là gì?   

Entity là một phương pháp chính xác hơn để các Search Engine hiểu được ý định của người dùng trong khi ánh xạ các nguồn được xác minh bổ sung để trả lời một truy vấn tìm kiếm.

Một cách giới thiệu các thực thể là nhận ra rằng Google Knowledge Graph là một biểu đồ thực thể và thể hiện bước đầu tiên của Google về việc sử dụng tìm kiếm ngữ nghĩa (hoặc tìm kiếm thực thể).

Ba yếu tố xếp hạng quan trọng nhất, được Google thừa nhận

Content – Nội dung.    

Content, từ góc độ SEO, là sự kết nối của các thực thể theo mối quan hệ.

Trong tuyên bố, SEO is Dead, có một thực thể SEO, một thực thể là Dead và có mối quan hệ mà chúng kết nối với nhau và hướng của mối quan hệ.

Tất cả nội dung về cơ bản là như vậy.

Links – Liên kết.

Liên kết là một kết nối giữa các thực thể ngay cả trước khi chúng tôi (hoặc Google) nghĩ về chúng như vậy.

Chúng thể hiện mối quan hệ và định hướng giữa các trang trên web. Những trang đó là các thực thể có chứa các thực thể khác.

Rankbrain

RankBrain không phải là một yếu tố xếp hạng theo nghĩa truyền thống. Công việc của nó không phải là hoạt động như một tín hiệu mà là điều chỉnh những tín hiệu nào mang trọng lượng.

RankBrain chỉ đơn giản xác định các số liệu và mối quan hệ thực thể nào là quan trọng nhất đối với một truy vấn cụ thể.

Ảnh hưởng của Entity đối với Website

Nếu là một Seoer có kinh nghiệm, bạn sẽ biết được những lợi ích to lớn của việc trở thành người đi đầu áp dụng những chiến thuật mới, độc đáo. Và đối với Entity cũng thế, bạn sẽ có được sự nổi bật vì đây chính là chìa khóa Rank top Google của bạn.

Vì sao nên xây dựng Entity?

  • Ít người biết đến dù đã được công bố cách đây 5 năm (Nhất là ở Việt Nam, không nhiều những seoer biết hoặc hiểu chính xác về Entity)
  • Sức mạnh thúc đẩy từ khóa tổng thể trên toàn bộ website nhất là với Url được triển khai Entity
  • Thời gian triển khai ít, hiệu quả nhanh chóng (15 – 30 ngày) so với phương pháp đi link thông thường hay xây dựng pbn nay đã không còn quá hiệu quả
  • Tạo lập sự tin tưởng đối với Google trên toàn domain tránh các hình phạt từ Google và trường hợp website bị đối thủ chơi xấu (bắn backlink bẩn).
  • Giúp website có thể khôi phục nhanh trong trường hợp bị Manual Review. Entity chính là một trong những bí mật giúp vLink có thể tự tin nhận dịch vụ khôi phục và lấy lại vị trí thứ hạng sau khi website nhận án phạt “toàn phần” từ Google.

Author

lananh