SEO

Slim SEO – công cụ plugin hỗ trợ SEO tự động cho WordPress

Slim SEO – công cụ plugin hỗ trợ SEO tự động cho WordPress

Slim SEO là gì?

Slim SEO là gì?
Slim SEO là gì?

Slim SEO là plugin SEO với đầy đủ tính năng! Nó cung cấp giải pháp SEO hoàn thiện cho WordPress, tự động thiết lập mọi thứ. Người dùng không cần bận tâm thêm điều gì về các tùy chọn.

TÍNH NĂNG CỦA SLIM SEO

Slim SEO giúp bạn thực hiện tự động các thao tác sau:

1. META TAGS

Những thẻ meta tag sau được tạo tự động và tối ưu để đạt điểm SEO tối đa.

  • Meta title tag: hiển thị tên bài viết thân thiện SEO.
  • Meta description tag: tự động tạo từ tóm tắt hoặc nội dung của bài viết/trang.
  • Meta robots tag: cho phép trang nào được index trang nào không.
  • Facebook Open Graph Tag: chia sẻ bài viết lên Facebook đẹp hơn.
  • Twitter Card Tag: chia sẻ bài viết lên Twitter đẹp hơn.

2. XML SITEMAP

Slim SEO tự động tạo XML sitemap (tại domain.com/sitemap.xml) để đưa lên công cụ tìm kiếm. Với XML sitemap, web của bạn sẽ index nhanh và hoàn thiện hơn.

3. BREADCRUMBS     

Plugin sẽ cho phép xuất đường dẫn breadcrumbs ra trang web. Nó tự động lấy thông tin từ bài viết hiện tại và xuất ra đường dẫn phân cấp phù hợp. Bạn cũng có thể trang trí breadcrumbs để phù hợp với giao diện.

4. SCHEMA (DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC)

Schema được mô tả là dữ liệu có cấu trúc cho công cụ tìm kiếm. Dựa trên dữ liệu đó, công cụ tìm kiếm có thể hiển thị nội dung ở trang kết quả theo nhiều cách hấp dẫn hơn.

Slim SEO tự động thêm dữ liệu có cấu trúc vào trang web thông qua JSON-LĐ dể cho web thân thiện SEO hơn. Plugin không chỉ tạo schema mà còn kết nối giữa chúng. Ví dụ, một bài viết (single post) là phần tử chính của trang hiện tại. Slim SEO làm tất cả mà không cần cấu hình gì thêm.

5. TỰ ĐỘNG CHUYỂN HƯỚNG

Tự động chuyển hướng trang đính kèm về liên kết file đính kèm.

Tự động chuyển hướng trang tác giả về trang chủ nếu web chỉ có một tác giả hoặc tác giả chưa có bài viết nào.

SLIM SEO DÀNH CHO AI?

Bất cứ SEOer nào cũng sử dụng được Slim SEO!

Tuy nhiên, Slim SEO phù hợp cho những SEOer dùng thích sự đơn giản hoặc không thích các tùy chọn phức tạp mà các plugin SEO khác cung cấp. Nó là lựa chọn hoàn hảo cho người dùng biết rất ít về SEO và chỉ muốn plugin SEO tự động làm mọi thứ cho họ.

Author

lananh