Chưa được phân loại
Chưa được phân loại

Cách xây dựng mô hình 7P trong Marketing hiệu quả nhất 2021

7P là mô hình marketing mix gồm 7 yếu tố: Product (Sản phẩm), Price (Giá cả), Place (Địa điểm), Promotion (Quảng bá), People (con người), Process (Quy trình), Physical Evidence (cơ sở hạ tầng, vật chất hỗ trợ marketing). Chuyên gia marketing E. Jerome McCarthy đã tạo ra Marketing 4P vào những năm 1960. Thuật […]

Chưa được phân loại
Chưa được phân loại

4P Marketing là gì? Cách phân tích chiến lược 4P trong Marketing

Khái niệm 4P trong marketing lần đầu tiên được giới thiệu dưới thuật ngữ là Marketing mix (tiếp thị hỗn hợp) trong một bài báo của Neil Borden vào năm 1964. Ở thời điểm đó, thuật ngữ Marketing mix này bao gồm rất nhiều yếu tố khác nhau như: sản phẩm, kế hoạch marketing, phân phối, giá cả, thương hiệu, […]

vi