Chưa được phân loại
Chưa được phân loại

Branding là gì? Cách xây dựng thương hiệu cho doanh nghiệp tại Việt Nam

Branding là gì? Branding là một trong những khía cạnh quan trọng nhất của mọi doanh nghiệp, dù lớn hay nhỏ, bán lẻ hay B2B. Một chiến lược thương hiệu hiệu quả sẽ mang lại cho bạn một lợi thế rất lớn trong thị trường ngày càng cạnh tranh. Nhưng chính xác thì branding là gì? Nó ảnh hưởng như thế nào tới doanh nghiệp nhỏ như bạn?