Chưa được phân loại
Chưa được phân loại

Thị trường mục tiêu là gì? Tầm quan trọng của thị trường mục tiêu mà bạn nên biết

Theo trang Startup Nation, có một số yếu tố doanh nghiệp cần đầu tư định hướng ngay từ khi bắt đầu kinh doanh. Trong đó, xác định thị trường mục tiêu là gì sẽ đem về lợi nhuận và phát triển cho doanh nghiệp trong dài hạn.  Thị trường mục tiêu là gì? Thị trường mục tiêu […]