Chưa được phân loại
Chưa được phân loại

Bán hàng online trên Facebook năm 2021 có những thay đổi gì?

Năm 2021 đến rồi mọi người hãy cung VIDCOMEDIA tìm hiểu xem năm nay việc bán hàng online trên facebook có những thay đổi như tthế nào nhé. 1.RIP tương tác- ảnh hưởng thế nào đến việc bán hàng online trên facebook? Mới đây Mark Zuckerberg- người đứng đầu Facebook cho biết: Tầm nhìn của […]