Facebook Facebook Ads Marketing Ý Tưởng
Facebook Facebook Ads Marketing Ý Tưởng

Bán hàng Online và cách giải quyết vấn đề phát sinh sau bán

Không phải chỉ đăng tus, chạy quảng cáo bán hàng được cho khách hàng là đã xong. Chúng ta sẽ gặp rất nhiều vấn đề phát sinh sau bán hàng Online. Trừ khi bạn định “bán một lần” duy nhất cho khách hàng rồi lại “vợt” đợt khách khác. Vậy phải làm sao để đảm […]

vi