Chưa được phân loại
Chưa được phân loại

Cập nhật thay đổi chính sách mới nhất của Facebook năm 2021

Cập nhật thay đổi chính sách inbox của Facebook Messenger Messenger: Áp dụng từ ngày 6/1/2021 (lùi đi gần 2 tháng so với dự kiến áp dụng ban đầu vào 15/11/2020). Bài viết này sẽ giới thiệu những thay đổi đó là gì, nguyên nhân tại sao và cách khắc phục cho doanh nghiệp Việt […]