Chưa được phân loại
Chưa được phân loại

Hướng dẫn cách sử dụng phần mềm Marketing Automation

Mặc dù phần mềm CRM và MA (Marketing Automation) vốn khác biệt, nhưng chúng cũng có một số tính năng chung. Về cơ bản; phần mềm Marketing Automation chuyên dụng hơn nhưng vẫn có thể được xem là một phần con của nền tảng CRM trong một vài trường hợp nhất định. Các tính năng […]