Chưa được phân loại
Chưa được phân loại

Marketing là gì? Những điều bạn cần biết về Marketing

Marketing, hiểu theo 1 cách đơn giản đây là những chiến lược, hành động của một doanh nghiệp nhằm thu hút và truyền đạt thông điệp của mình tới khách hàng, với mục đích tăng trưởng doanh thu và nâng cao nhận diện thương hiệu. Trên thực tế, marketing tưởng là một khái niệm quen […]