Chưa được phân loại
Chưa được phân loại

Customer Insight là gì? Tổng hợp 5 tips giúp bạn nghiên cứu customer insight chính xác

Chúng ta đã qua cái thời tung sản phẩm ra thị trường rồi chờ đợi sự phản hồi của khách hàng rồi. Thời nay, chúng ta đặt khách hàng làm trung tâm… Vậy chính xác Customer insight là gì? Làm thế nào để có được customer insight đúng? Tôi sẽ giúp bạn hiểu rõ vấn đề này thông qua bài viết sau!