Chưa được phân loại
Chưa được phân loại

Giờ vàng đăng bài trên các mạng xã hội: Facebook, Instagram,Youtube, Twitter,… mà ai cũng cần nắm bắt

Tại sao bạn cần nắm bắt “giờ vàng” để đăng bài? Đăng bài vào những khung giờ khác nhau ảnh hưởng rất nhiều đến lượt tiếp cận và tương tác của bài viết. Cho dù bạn đăng vào khung giờ mà bạn nghĩ là thời điểm đăng bài hiệu quả thì bài viết của bạn […]