Chưa được phân loại
Chưa được phân loại

Một số loại hình email doanh nghiệp được ưa chuộng nhất hiện nay

Một số loại hình email doanh nghiệp được ưa chuộng nhất hiện nay Hoạt động giao tiếp của phần lớn các doanh nghiệp hiện nay với khách hàng đều thông qua kênh email. Theo thống kê của Google, mỗi ngày có khoảng 1 tỷ mail được gửi đi trong đó bao gồm cả các email […]