Chưa được phân loại
Chưa được phân loại

Facebook Business Manager là gì? Hướng dẫn cho người mới bắt đầu.

Với Facebook Business Manager, hay còn là trình quản lý trang Facebook doanh nghiệp, bạn không chỉ tiện lợi trong việc theo dõi, quản lý tất cả các trang fanpage, quảng cáo, v.v. mà ứng dụng còn có thể bổ sung thêm nhân viên, agency hoặc các đối tác khác giúp bạn quản lý theo dõi tài khoản của mình một cách miễn phí và hiệu quả.

Ý Tưởng
Ý Tưởng

Facebook Business Manager là gì? 5 Bước đơn giản giúp bạn tạo tài khoản MB

Với Facebook Business Manager, hay còn là trình quản lý trang Facebook doanh nghiệp, bạn không chỉ tiện lợi trong việc theo dõi, quản lý tất cả các trang fanpage, quảng cáo, v.v. mà ứng dụng còn có thể bổ sung thêm nhân viên, agency hoặc các đối tác khác giúp bạn quản lý theo dõi tài khoản của mình một cách miễn phí và hiệu quả.