Chưa được phân loại
Chưa được phân loại

Thuật toán của Facebook thay đổi và có bản chất như thế nào?

Thuật toán của Facebook liên tục thay đổi khiến cho những ai kinh doanh phụ thuộc vào nền tảng của Facebook rất lo lắng không biết chúng ta có bị khóa tài khoản, khóa thẻ, khóa Fanpage … Trong bài viết này mình chia sẽ nhưng bản chất mà Facebook chắc chắn không thay đổi được […]