SEO
SEO

Những hạn chế của SEO

Bên cạnh các ưu điểm của SEO, thì một số vấn đề được xem như nhược điểm của SEO như thời gian đầu tư hay đối thủ cạnh tranh. Cụ thể như sau: 1. Thời gian đầu tư lâu dài – ảnh hưởng tới chi phí cơ hội trong kinh doanh của doanh nghiệp Kết […]