Chưa được phân loại
Chưa được phân loại

Inbound Marketing là gì? Cách chiến lược Inbound Marketing từ A-Z

Inbound marketing là một chiến lược gồm rất nhiều những hoạt động Marketing trên các Channel được chọn lọc, có chủ đích. Theo phương pháp thu hút, dẫn dắt và chuyển đổi khách hàng nhằm mục tiêu phát triển doanh thu, cũng như quảng cáo thương hiệu bền vững cho Doanh nghiệp trên Internet

vi