Chưa được phân loại
Chưa được phân loại

Marketing 4.0 là gì? Tìm hiểu xu hướng marketing 4.0 trong thời đại số

Cuộc cách mạng 4.0 đã mở ra một kỉ nguyên hoàn toàn mới cho ngành Marketing: dịch chuyển từ truyền thống sang công nghệ số, thuật ngữ Digital Marketing cũng từ đó mà ra đời. Vậy trong bối cảnh công nghệ đang phát triển và làm thay đổi bản chất của thị trường như hiện […]