Chưa được phân loại
Chưa được phân loại

Marketing Mix là gì? Tìm hiểu về khái niệm Marketing 4Ps và 7Ps

Chắc hẳn bạn đã từng nghe rất nhiều người nói về khái niệm Marketing Mix 4Ps, hay 7Ps trong dịch vụ. Marketing Mix là một mô hình giúp bạn có thể xác định được chính xác đối tượng khách hàng mục tiêu cho sản phẩm / dịch vụ mà bạn đang cung cấp. Có rất […]