Thủ thuật
Thủ thuật

(2021) Tut unlock 092 treo bằng Gmail mở khóa Facebook trong 24h

Bạn nào đang dùng Facebook mà bị treo nick, không đăng nhập được bắt xác nhận thông tin thì làm theo hướng dẫn để mở khóa. Để Unlock 092 Bước đầu dùng VPN để Fake IP France, ngôn ngữ UK. Tut unlock 092 treo bằng Gmail mới nhất 2021 Bước 1: up link : https://www.facebook.com/help/contact/?id=179049432194862 Ô đầu […]

vi