Chưa được phân loại
Chưa được phân loại

Mobile-First Indexing: Tổng hợp những điều bạn phải biết về Mobile-First Indexing

Mobile-First Indexing được phát triển để đáp ứng với các cầu tìm kiếm và duyệt web trên các thiết bị di động của người dùng.  Mobile-First Indexing là cơ chế mà Google ưu tiên sử dụng phiên bản của nội dung trên thiết bị di động để lập chỉ mục và xếp hạng. Google đã bắt […]