Chưa được phân loại
Chưa được phân loại

Mục tiêu marketing là gì? Hướng dẫn cách đặt mục tiêu chuẩn tiêu chí SMART

Trong ngành truyền thông tiếp thị, việc đặt ra mục tiêu marketing có thể trở thành con dao hai lưỡi. Một mặt, việc liên tục nâng cao mục tiêu có thể khuyến khích cho doanh nghiệp duy trì được tốc độ tăng trưởng của mình trong thời gian dài. Nhưng mặt khác, việc đặt mục tiêu cũng […]