Facebook Ý Tưởng
Facebook Ý Tưởng

Hướng dẫn chi tiết cách nghiên cứu nhu cầu của khách hàng trên Facebook

Audience Insights với cả Facebook Analytics của Facebook có lẽ đã không còn xa lạ gì đối với những digital marketer. Audience Insights là một công cụ giúp ích chúng ta có thể phân tích các nhóm đối tượng dựa trên các đặc điểm về nhân khẩu học như , hành vi, tương tác, các […]

vi