Chưa được phân loại
Chưa được phân loại

Phân khúc thị trường là gì? Cách xác định phân khúc thị trường

Phân khúc thị trường là một công cụ mạnh mẽ để bạn có thể xác định, tiếp thu và giữ chân khách hàng của mình một cách hiệu quả nhất có thể. Tuy nhiên, quá nhiều triển khai phân đoạn không hoạt động tốt mặc dù các khoản đầu tư lớn về thời gian và tiền bạc. Vậy bạn đã hiểu rõ phân khúc thị trường là gì? và làm sao để đánh đúng vào trọng tâm?