Facebook Ý Tưởng
Facebook Ý Tưởng

Purchasing và Procurement có gì khác nhau? Procurement là gì?

Procurement là gì? Purchasing là gì? Đây là các vị trí đáng kể tại doanh nghiệp, trong đó có nhà hàng, hotel. Nếu như nhân viên Sale được xem là người “hốt bạc” về cho đơn vị thì Procurement và Purchasing lại là người lập kế hoạch để chi tiêu ngân sách. Dĩ nhiên, nhiệm vụ của […]

vi