Facebook Facebook Ads Google Marketing
Facebook Facebook Ads Google Marketing

Tại sao quảng cáo Facebook của bạn không hiệu quả

Có rất nhiều lý do khiến cho quảng cáo Facebook của bạn hoạt động không đạt được kết quả như ý ; đó có thể do bạn nhắm mục tiêu không chính xác, hình ảnh quá kém chất lượng,…, và dân đến cùng một kết quả là tỷ lệ nhấp chuột, tỷ lệ chuyển đổi […]

vi