Chưa được phân loại
Chưa được phân loại

6 Cách tối ưu video quảng cáo Facebook mới nhất năm 2021

Tính đến thời điểm hiện tại, quảng cáo Facebook 2021 cho hiệu quả tối ưu vẫn chính là video marketing. Vì vậy việc tối ưu video quảng cáo Facebook được các nhà quảng cáo vô cùng quan tâm. Vì việc này sẽ giúp bạn tối ưu hiệu quả về mặt chi phí cũng như tỷ lệ chuyển […]