Chưa được phân loại
Chưa được phân loại

Quảng cáo Rich Media là gì? Lợi thế của loại công nghệ quảng cáo này?

Quảng cáo Rich Media đã có mặt từ rất nhiều năm nay, nhưng gần đây họ đã phát triển và đạt đến tầm cao mới nhờ công nghệ HTML5. HTML5 cho phép các Agency có thể tạo quảng cáo tương tác sáng tạo, như phóng to, nổi, phát video hoặc hiện ra trò chơi ngay khi di chuột vào. Ngày càng […]