Marketing
Marketing

Marketing Automation là gì? Những ai nên sử dụng phần mềm Marketing Automation

Phần mềm marketing automation là nền tảng tiên tiến được thiết kế để có thể giúp các marketer thu về các lead; nuôi dưỡng lead theo funnel và phân tích hành vi cũng như hiệu suất chiến dịch và đã dần trở thành nguồn lực cho chốt giúp cho các bộ phận tiếp thị và bán hàng […]

vi