SEO
SEO

Cách triển khai SEO ENITY

Entity là gì?    Entity là một điều (Thing) hay một khái niệm duy nhất, độc đáo, được xác định rõ ràng và có thể phân biệt được. Một thực thể có thể là một ý tưởng, một tính từ, một khái niệm, vv Bất cứ điều gì có thể được xác định duy nhất. Màu […]

SEO
SEO

SEO Entity, Entity là gì? Vai trò của Entity

Semantic Web là gì? Semantic web còn được biết đến là web 3.0 hay web ngữ nghĩa, được tạo lập năm 2006 bởi Tim Berners-Lee dựa trên nền tảng World Wide Web. Chúng ta đều không thể phủ nhận, Internet được xem là nguồn truy cập thông tin khổng lồ nhất hiện tại. Theo dữ […]

vi