Chưa được phân loại
Chưa được phân loại

INC là gì? Sự khác nhau giữa inc và corp

Inc là gì? Inc là viết tắt của từ tiếng Anh Incorporated (được dịch là sát nhập, hợp thành tổ chức) dùng để chỉ sự hợp tác làm việc với nhau của các công ty, hay được hiểu như nhóm các công ty con hợp sức xây dựng nên một tập đoàn lớn hơn. Khi thành lập một tập đoàn thì các công […]