Chưa được phân loại
Chưa được phân loại

Target Market là gì? Tầm quan trọng của việc xác định target market?

Trong bối cạnh kinh tế cạnh tranh như hiện tại, việc xác đinh rõ được target market là gì (thị trường mục tiêu) quan trọng hơn bao giờ hết. Bởi đơn giản, không phải ai cũng đủ khả năng để xây dựng cho sản phẩm hay dịch vụ của mình để làm hài lòng tất […]