Chưa được phân loại
Chưa được phân loại

Những thay đổi của nền tảng Facebook Messenger từ 06/01/2021

Những thay đổi của nền tảng FB Messenger từ 06/01/2021: Cấm Broadcasting, liệu chatbot bán hàng có đến ngày tàn? **** Updated: 24h tính từ thời điểm CUỐI CÙNG user tương tác với bot, nếu user tương tác lại thì giới hạn tương tác sẽ reset và sẽ có thêm 1 khung 24h tiếp theo. […]

vi