SEO
SEO

Majestic là gì? 7 Tính năng hữu ích của Majestic SEO mà bạn chưa biết.

Majestic SEO thường được xếp chung với nhóm các công cụ “all-in-one” – đa năng như Moz Pro, SEMrush, Ahrefs. Nhưng đây là nhận định sai lầm. Majestic là gì? (hay Majestic SEO) là công cụ SEO chuyên về Backlink. Với Majestic, bạn không thể tìm kiếm các Keyword Difficulty, Search Volume tháng, kiểm tra Ranking, Audit […]