SEO
SEO

SEO Entity, Entity là gì? Vai trò của Entity

Semantic Web là gì? Semantic web còn được biết đến là web 3.0 hay web ngữ nghĩa, được tạo lập năm 2006 bởi Tim Berners-Lee dựa trên nền tảng World Wide Web. Chúng ta đều không thể phủ nhận, Internet được xem là nguồn truy cập thông tin khổng lồ nhất hiện tại. Theo dữ […]

vi