SEO Ý Tưởng
SEO Ý Tưởng

Xác định thị trường mục tiêu là chìa khóa dẫn đến thành công của doanh nghiệp

Thị trường mục tiêu (target market) là phân khúc khách hàng mà doanh nghiệp đang muốn hướng tới, nói một cách đơn giản hơn, thị trường mục tiêu là phân khúc bao gồm tất cả các khách hàng tiềm năng của doanh nghiệp, và nhiệm vụ của doanh nghiệp là làm cách nào để thu […]