Marketing
Marketing

Cách xây dựng kế hoạch Digital Marketing Plan từ A-Z

Digital Marketing Plan – Kế hoạch Marketing là nhân tố vô cùng quan trọng, việc này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả của cả chiến dịch, quyết định đến sự thành bại của hoạt động doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp không xây dựng kế hoạch Digital Marketing doanh nghiệp sẽ không có được cho mình mục […]

vi