SEO

Meta Tag là gì? Những thẻ Meta Tag quan trọng.

Một số thẻ Meta rất quan trọng đối với SEO và một số khác có ít hoặc không ảnh hưởng đến thứ hạng. Đây là mọi loại thẻ meta bạn cần biết. Cùng Vidco tìm hiểu về các thẻ Mega tag trong SEO nhé!

Trong SEO, đôi khi chúng ta có xu hướng tập trung vào một khía cạnh và nỗ lực tối ưu hóa hơn những khía cạnh khác.

Xây dựng liên kết đặc biệt thường được coi là “điều quan trọng nhất cần tối ưu hóa”.

Trên thực tế, như John Mueller của Google đã nói, không có điều gì quan trọng nhất – không có mẹo nào để kéo thứ hạng cao. Thay vào đó, chúng ta cần tập trung vào một chiến lược SEO

Một phần của chiến lược đó bao gồm việc sử dụng các thẻ meta tag

HTML – một thành phần quan trọng cho sự thành công của SEO.

Sử dụng đúng thẻ meta đúng cách là tất cả về việc giao tiếp với các công cụ tìm kiếm:

  • Trang của bạn nói về cái gì.
  • Làm thế nào để đọc nó.
  • Ai nên xem nó

Meta Tag là gì?

Meta tag là các thẻ được sử dụng trong các tài liệu HTML và XHTML để cung cấp siêu dữ liệu (metadata) có cấu trúc về một trang web. Chúng là một phần trong thẻ <head> của trang web và nó có thể được đọc bởi các công cụ tìm kiếm và trình thu thập thông tin web.

Nhiều phần tử Meta với các thuộc tính khác nhau có thể được sử dụng trên cùng một trang giúp cho các công cụ tìm hiểu hiểu trang web đó nói về cái gì và có được phép thu thập và lập chỉ mục hay không.

Thẻ Mega tag là gì?
Thẻ mega tag là gì?

Các công cụ tìm kiếm như Google sử dụng siêu dữ liệu từ các thẻ meta để hiểu thêm thông tin về trang web. Họ có thể sử dụng thông tin này cho mục đích xếp hạng, để hiển thị các đoạn trích trong kết quả tìm kiếm và đôi khi họ có thể bỏ qua các thẻ meta. 

Top thẻ Meta quan trọng nhất với SEO

Với ý nghĩ đó, chúng ta hãy xem xét các thẻ meta nào quan trọng đối với SEO và cách sử dụng chúng tốt.

1. Title tag: Thẻ Tiêu đề

Thẻ tiêu đề là mỏ neo chính và quan trọng nhất của bạn.

Phần tử <title> thường xuất hiện dưới dạng tiêu đề có thể nhấp trong SERPs và cũng hiển thị trên mạng xã hội và trong trình duyệt.

2. Meta Description: Thẻ mô tả meta

Mô tả meta cũng nằm trong <head> của trang web và thường được hiển thị (mặc dù chắc chắn không phải luôn luôn) trong đoạn mã SERP cùng với tiêu đề và URL trang.

Meta Description: Thẻ mô tả meta
Meta Description: Thẻ mô tả meta

3. Thẻ meta keyword

Một số bài báo nói rằng hãy điền vào thẻ meta từ khóa với danh sách các từ khóa mục tiêu. Đây là lời khuyên vô nghĩa và có khả năng xấu. Google đã không sử dụng các từ khóa meta để xếp hạng vì:

Thẻ meta từ khóa nhanh chóng trở thành một lĩnh vực mà ai đó có thể nhồi nhét các từ khóa thường không liên quan mà không có khách truy cập điển hình bao giờ nhìn thấy những từ khóa đó. Bởi vì thẻ meta keyword thường xuyên bị lạm dụng, nhiều năm trước Google đã bắt đầu bỏ qua thẻ meta từ khóa.

Thẻ meta keyword

4. Thẻ Meta Content-Type

Thẻ này cần thiết để khai báo bộ ký tự(charset) của bạn cho trang và phải hiện diện trên mọi trang. Bỏ qua điều này có thể ảnh hưởng đến cách trang của bạn hiển thị trong trình duyệt.

Author

lananh