Chưa được phân loại
Chưa được phân loại

Social Marketing là gì? Tổng hợp những ví dụ về Social Marketing trên toàn thế giới?

Social Marketing (tiếp thị xã hội) là những chiến dịch mượn từ các kỹ thuật Marketing thương mại cho mục đích tương tác xã hội và gây ảnh hưởng đến một đối tượng mục tiêu cụ thể để thay đổi được hành vi xã hội của họ và mang lại lợi ích cho xã hội. Cho dù nó có liên quan đến môi trường, sức khỏe cộng đồng, sự an toàn, hoặc phát triển cộng đồng, Marketing vì một mục đích xã hội là một phương pháp để tạo ra sự thay đổi.