Chưa được phân loại
Chưa được phân loại

Bán hàng online trên Facebook năm 2021 có những thay đổi gì?

Năm 2021 đến rồi mọi người hãy cung VIDCOMEDIA tìm hiểu xem năm nay việc bán hàng online trên facebook có những thay đổi như tthế nào nhé. 1.RIP tương tác- ảnh hưởng thế nào đến việc bán hàng online trên facebook? Mới đây Mark Zuckerberg- người đứng đầu Facebook cho biết: Tầm nhìn của […]

Chưa được phân loại
Chưa được phân loại

Thuật toán của Facebook thay đổi và có bản chất như thế nào?

Thuật toán của Facebook liên tục thay đổi khiến cho những ai kinh doanh phụ thuộc vào nền tảng của Facebook rất lo lắng không biết chúng ta có bị khóa tài khoản, khóa thẻ, khóa Fanpage … Trong bài viết này mình chia sẽ nhưng bản chất mà Facebook chắc chắn không thay đổi được […]

vi