Chưa được phân loại
Chưa được phân loại

4P Marketing là gì? Cách phân tích chiến lược 4P trong Marketing

Khái niệm 4P trong marketing lần đầu tiên được giới thiệu dưới thuật ngữ là Marketing mix (tiếp thị hỗn hợp) trong một bài báo của Neil Borden vào năm 1964. Ở thời điểm đó, thuật ngữ Marketing mix này bao gồm rất nhiều yếu tố khác nhau như: sản phẩm, kế hoạch marketing, phân phối, giá cả, thương hiệu, […]

vi